Cembrit - verdt å vite

Velg riktig verktøy

Pass på kvaliteten på verktøyet om du kapper Cembrit produkter på byggeplassen – eller la oss levere formatkappede produkter til deg.

Fibersementprodukter fra Cembrit er sementbaserte, og hvis resultatet skal leve opp til ønsket kvalitetskrav må det tas hensyn til:
• produkttype
• type snitt
• kantkvalitet

Boring av hull

Boring av monteringshull gjøres med universalbor med en borehastighet på ca. 1500 omdr./min. 

Hullene bores fra produktet forside. Større hull eller utskøringer inne på platen kan utføres med stikksag eller med hullsag medbimetallblad eller diamantblad.

Rengjøring av sagbladet

Sagblad med diamanter kan friskes opp etter langvarig bruk ved å rengjøre bladet med aceton og en middels hard børste (ikke en stålbørste).

Periferihastigheten

Periferihastigheten av bladet skal være ca. 30 m / sek. - som oppnås gjennom et samspill mellom sagens hastighet og bladets diameter.