Cembrit - verdt å vite

Holdbare produkter

 

Cembrit fremstiller og selger fibersementbaserteprodukter til fasade, himlinger, innvendige vegger og tak av høy kvalitet. For å fastholde det høye kvalitetsnivået, jobber Cembrit med et kvalitetskonsept som forplikter medarbeidere og leverandører.

Konseptet inneholder følgende punkter:

  • Cembrit leverer produkter og ytelser av ensartet kvalitet.
  • Leverandører skal kunne dokumentere at de kan leve opp til Cembrits kvalitetskrav.
  • I hver avdeling finnes det et effektivt kvalitetsstyringssystem, som sikrer at kvalitetspolitikk og kvalitetsmål overholdes.
  • Det er enhver leders ansvar og plikt å sikre at alle medarbeidere kjenner og følger virksomhetens kvalitetspolitikk/-mål.
  • Det er enhver leders ansvar og plikt å sikre at alle medarbeidere har en god, oppdatert utdannelse, så de kjenner og forstår kvalitetsstyringssystemet, samt egne ansvarsområder.
  • Valg av leverandører skal avspeile kundenes krav til kvalitet og leveransesikkerhet.
  • Reklamasjoner vedr. produkters kvalitet skal behandles og rapporteres til den innkjøpsansvarlige og derfra til ledelsen. Reklamasjoner registreres med angivelse av årsak og korrigerende handling.