BIM BIM objekter BIM modeller BIM modellering BIMobject BIMobjekter Bygnings Informations Modellering Building Information modeling

Cembrit - verdt å vite

Cembrit BIM modeller

Hva er BIM?

BIM er forkortelse av Bygningsinformasjonsmodell, og er digital modellering av et bygg.

Hvorfor BIM?

BIM-objektene gjør det mulig å innlemme Cembrits 3D-objekter i byggeprosjektet på en enkel måte. Dette gir forbedret nøyaktighet, fleksibilitet og øker forståelsen for alle involverte parter i byggeprosessen.

Våre BIM-objekter er tilgjengelig på bimobjects.com

For å sikre at hele byggeprosessen - fra prosjekteringsfase til utførelse - gjøres så effektiv som mulig for alle parter tilbyr Cembrit BIM modeller på hele fasadesortimentet.

Det dynamiske BIM gir det optimale grunnlaget for beregningsarbeidet, og den enkle bruken av de digitale objektene sikrer samtidig ensartethet og minimerer risikoen for fejl fra kundens, såvel som fra Cembrits side.

Når du downloader Cembrit BIM modeller, får du automatisk adgang til alle aktuelle tekniske data.   

Du kan laste ned Cembrits BIM modeller her