Cembrit - verdt å vite

Strategisk transport kan gjøre en stor forskjell

Transport av personer og varer utgjør i dag en fjerdedel av Europas drivhusgasser, og transportsektorens CO2-utslipp vokser mer enn noen annen. På dette området har Cembrit valgt en strategisk tilnærming for å fremme bæredyktigheten og redusere vår del av CO2-utslippene.

Tog istedenfor lastbiler

Så langt det er mulig bruker Cembrit alltid togtransport fremfor lastbiler, noe som er en langt mer miljøvennlig løsning. Sementen leveres fra lokale produsenter og fraktes direkte inn til fabrikkene som har togskinner helt inn på fabrikkområdet. Togtransport brukes derfor både til leveranser av råvarer og sending av ferdige produkter. 

Transport med skip

Cembrit har som mål alltid å benytte skipsfrakt hvor dette er mulig, ettersom skipsfrakt er en av de mest miljøvennlige former for transport. Hvis man sammenligner for eksempel lastbiler og containerskip, så slipper lastbiler ut mer enn 12 ganger så mye CO2 som containerskip.

Selv om man av naturlige årsaker ikke alltid kan bruke skipsfrakt til all transport, så viser disse tallene at det helt klart er en transportform som er verdt å strebe etter. For eksempel fraktes Cembrits PVA-fibre på råvaresiden, og Cembrit plank på ferdigvaresiden, som kommer henholdsvisfra  Asia og USA, til deres destinasjon  ved bruk av skipsfrakt.

Smarte lagerplasseringer

Cembrit har anlagt strategiske lager rundt om i verden for å spare antall kilometer og minimere CO2-utslippet. Derifra fraktes størstedelen av Cembrits fibersementplater direkte fra produksjonen til våre kunder, noe som også sparer arbeidskraft, ekstra bruk av truck og transport.

Gjenbruk av trepaller

Neste grønne skritt i Cembrits transportstrategi er å videreutvikle det eksisterende retursystemet for trepaller – et prosjekt som vi jobber målrettet med å få gjennomført med det formål å minimere bruken av treprodukter i verdikjeden.