Cembrit - verdt å vite

Sikkerhet fremfor alt

I Cembrit sørger vi for, at alle mennesker, som er i berøring med våre produkter – fra råvarer til montering – arbeider under sikre og sunne forhold.

F.eks. kappes opp mot 20 % av Cembrit Patina-plater av Cembrit før levering. For kunden betyr det mindre støv forårsaket av kapping, lavere risiko for kuttskader og færre tunge løft. Platene krever heller ikke rengjøring etter montering, noe som også bidrar til et godt arbeidsmiljø.

Men det er også mange andre områder, hvor vi gjør en forskjell: 

Sunn og sikker arbeidsplass

Cembrit sin ledelse arbeider målrettet og kontinuerlig på å vedlikeholde og utvikle et sunt og sikkert arbeidsmiljø for alle medarbeidere i virksomheten. På arbeidsmiljøområdet forplikter Cembrit seg bl.a. til nøye overholdelse av lovgivning, en kontinuerlig videreutvikling av konkrete mål for arbeidsmiljøinnsatsen, forebyggelse av arbeidsskader samt konstant begrensning av eventuelle sunnhetsskadelige stoffer, som anvendes i virksomheten.

ISO 14001-sertifiserte fabrikker

Alle våre produkter er fremstilt på ISO 14001-sertifiserte fabrikker. ISO 14001 er den dominerende miljøledelsesstandarden i verden. Den tar utgangspunkt i virksomheten, dens prosesser og aktiviteter og stiller krav til bl.a. arbeidsmiljøpolitikk, planlegging, iverksettelse og drift, kontroll og korrigerende handlinger samt ledelsens gjennomgang.

Fibersement kan ikke brenne

Fibersementprodukter, overflatebehandlede eller ei, går under klasse A2-s1,d0 og har en ytterst begrenset medvirkning til brann. Det forekommer meget begrenset røykutvikling ved brann, og materialet danner ikke brennende dråper.