Cembrit - verdt å vite

Minimalt avfall

Gjennom årene har Cembrit hatt som formål å redusere mengden avfallsprodukter vesentlig, og vi fortsetter med å lete etter muligheter for gjenbruk i verdikjeden.

Gjenbruk av fibersementrester
Så langt det er mulig så resirkuleres fibersementrester fra produksjonen tilbake i prosessen for å unngå unødvendig avfall.

Minimalt vannforbruk i et lukket produksjonssystem
Vann er en av de aller mest anvente ressurser i produksjon verden over, og Cembrit har gjennom en årrekke satset markant på en målrettet, bærekraftig produksjonsstrategi med det formål å minimere bruken av vann til et absolutt minimum.

Den store reduseringen av vannforbruket i produksjonen skyldes bl.a., at alt prosessvann i dag resirkuleres i et lukket system. Fabrikkene har eget renseanlegg, og det vannet som ledes til det offentlige kloakksystemet, inneholder ingen sunnhetsskadelige partikler eller andre restprodukter fra produksjonen.