Cembrit - verdt å vite

Gjenbruk med formål

I Cembrit tror vi at et produkts livssyklus bør gå i ring, så vi unngår unødvendig avfallog bidrar så langt vi klarer til et mer bærekraftig samfunn. Når et fibersementprodukt skal avhendes/kastes, er det mange muligheter for gjenbruk, for eksempel:

Gjenbrukes i ny betong
Et fibersementprodukt kan knuses og inngå i betongproduksjon. 

Veifyllinger
Fibersementprodukter er godt egnede som veifyllingsmasse – et initiativ som Cembrit jobber med å få gjennomført i samarbeid med myndighetene.