Cembrit - verdt å vite

Bærekraftige bygg

Miljøet og den grønne tankegangen vinner stadig mer terreng i samfunnet vårt, og det gjøres mer fortløpende for å gjøre bygninger miljøvennlige og energibesparende. I denne sammenheng er bærekraften en viktig faktor.

Bærekraftige bygg defineres ved å ta spesielt hensyn til miljøaspekter og byggets innvirkning på miljøet gjennom hele byggets levetid.

Når man undersøker om en bygning er bærekraftig, må man se på hele prosessen fra vugge til grav; dvs. under bygging, etter bygging og under rivning.

Hvis du bygger bærekraftig, må du bruke miljøvennlige materialer og energibesparende metoder (produksjon, transport osv.). I tillegg må selve konstruksjonen betraktes som energibesparende og CO2-besparende i form av f.eks. utnyttelse av alternative energikilder som solenergi. Materialene må så langt det er mulig være resirkulerbare for å beskytte miljøet.

 

Fordelene med bærekraftige bygg

Det er mange økonomiske fordeler med å bygge bærekraftig. Med energisparende bygninger sparer du på sikt på f.eks. oppvarming med alternative oppvarmingsmuligheter og forbedret isolasjon. I tillegg er miljøvennlige materialer ofte enkle å vedlikeholde og reparere.

Som en viktig faktor for deg bidrar bærekraftige bygg til å redusere risikoen for astma og allergi på grunn av bedre inneklima.

 

 

Renovering og bærekraft

Når du bytter fasade kan det være både en økonomisk og helsemessig fordel å inkludere miljøvennlige og bærekraftige materialer i planleggingen av renoveringen.

Et eksempel på miljøvennlige materialer er fibersementprodukter laget av miljøvennlige råvarer, som gir et godt inneklima og er resirkulerbart.

Det vil også være lurt å vurdere etterisolering eller en forbedret ventilasjon når du renoverer.  

Les også mer om vårt arbeid rundt bærekraft her