Bygg det bedre, bygg det enklere

Cembrit er en av Europas ledende produsenter av multi-funksjonelle byggematerialer i fibersement. Våre produkter og løsninger gir en helt ny og spennende design, for attraktive og varige miljøer i folks hverdag.

Men Cembrit er noe langt mer enn bare produkter. Vi bidrar også til å gjøre design- og konstruksjonsjobben enklere, mer lønnsom og inspirerende. 

Slik vi ser det bygger alle fasader og konstruksjoner relasjoner mellom mennesker, noe som gjør dagen vår litt bedre.

VI SELGER KUNNSKAP

Et produkt får større verdi når det understøttes av solid kunnskap. Og det du i virkeligheten får hos Cembrit, er kunnskap. Vi hjelper deg med å få mer ut av fibersement-produktene, til nytte for din bedrift, du kan gjøre dine kunder – og deres kunder og brukere glade!

Vi stiller vår ekspertise til rådighet for deg – uten at det koster noe ekstra. Det er én av dine fordeler ved å handle med Cembrit. 

FRA PRODUKT TIL PROSESS 

Den tid er forbi, hvor standardprodukter, tilfeldige leveranser og kaotiske byggeplasser er normalen. Den burde i hvert fall vært over.  

Målet er en sømløs flyt av kostnadseffektive leveranser på rett sted til rett tid, klar, ferdig for montering. 

Produsert til deg

Cembrits fabrikker er utviklet og innrettet for moderne produksjon. Masseproduksjonens lave kostnader kombineresmed muligheter for variasjon og individuell tilpasning som oppnås ved digitalstyrt produksjonsoppsett. 

Det betyr at du kan få levert plater som er utskåret, formet, vinkelskåret, etterbehandlet, boret og farget for å matche ditt design og passe inn i ditt byggeprosjekt. 

Fremtidsrettet logistikk 

All ære til produktet, men minst like viktig er hvordan vi leverer det til deg.  

Vi produserer alle våre fibersementplater på våre fabrikker i Europa. Dette gir en en fullstendig oversikt og kontroll over hele produksjons- og logistikk-kjeden. Resultatet er at vi leverer våre produkter til din byggeplass "Just In Time".  

I tillegg kan du oppnå kostnadsbesparelser siden alt kan leveres pakket, merket og forberedt for rask og enkel montering.