Miljøvennlige produkter

Fibersementbaserete tak- og fasadeprodukter fra Cembrit er miljøvennlige produkter fremstillet av vann, sement, sand og mineral- og cellulosefibre. Cembrit arbeider løpende, gjennom en helhetsorientert innsats, på å sikre at miljøbelastningen gjennom produktenes livsforløp – fra vugge til grav – blir på et minimum.