Holdbare produkter

Cembrit fremstiller og selger fibersementbaserete tak- og fasadeprodukter av høy kvalitet. For å fastholde det høye kvalitetsnivået, arbeider Cembrit med et kvalitetskonsept som forplikter medarbeidere og leverandører.

Konseptet inneholder følgende punkter:

  • Cembrit leverer produkter og ytelser av ensartet kvalitet.
  • Leverandører skal kunne dokumentere, at de kan leve opp til Cembrits kvalitetskrav.
  • I hver avdeling finnes det et effektivt kvalitetsstyringssystem, som sikrer, at kvalitetspolitikk og kvalitetsmål overholdes.
  • Det er enhver leders ansvar og plikt å sikre, at alle medarbeidere kjenner og følger virksomhetens kvalitetspolitikk/-mål.
  • Det er enhver leders ansvar og plikt å sikre, at alle medarbeidere har en god ajourført utdannelse, så de kjennder og forstår kvalitetsstyringssystemet samt egne ansvarsområder.
  • Valg av leverandører skal avspeile kundenes krav til kvalitet og leveransesikkerhet.
  • Reklamasjoner vedr. produkters kvalitet skal behandles og rapporteres til den innkjøpsansvarlige og derfra til ledelsen. Reklamasjoner registreres med angivelse av årsak og korrigerende handling.