Arbeidsmiljøpolitikk

Cembrits ledelse arbeider målrettet og kontinuerligt for å vedlikeholde og utvikle et sikkert og sunt arbeidsmiljø for alle medarbeidere i virksomheten.

På arbeidsmiljøområdet forplikter Cembrit seg til:

  • At som minimum overholde relevant lovgivning og øvrige bestemmelser på arbeidsmiljøområdet, samt gjøre en ekstra innsats gjennom kontroll i virksomheten.
  • Utarbeide konkrete mål for arbeidsmiljøinnsatsen én gang i året. Målene skal godkjennes av sikkerhetsutvalget.
  • At ledelse og lederteam engasjerer seg i å vedlikeholde en velfungerende sikkerhets og arbeidsmiljøorganisasjon slik at, at alle medarbeidere forpliktes til å ta aktivt del i sikkerhetsarbeidet.
  • Å etablere et system til sikring av viten om myndighetenes krav.
  • Å informere samtlige medarbeidere om gjeldende sikkerhetsregler i virksomheten. Overtredelse av gjeldende sikkerhetsregler og prosedyrer kan medføre øyeblikkelig bortvisning.
  • Å forebygge arbeidsskader og forbedre arbeidsmiljøet ved bruk av ArbeidsPlass Vurderinger og oppfølgning av disse for at redusere ulykkesfrekvensen.
  • Å begrense mengden av helseskadelige stoffer, som anvendes i virksomheten ved en løpende gjennemgang av disse med henblikk på erstatning og reduksjon.
  • At påta et sosialt ansvar, først og fremst for våre egne medarbeidere for å forebygge utstøtelse av arbeidsmarkedet.
  • At en stilling besettes med den best kvalifiserte søker uansett kjønn, alder og annsiennitet.
  • Å tilgodese og støtte tiltak som påvirker medarbeidernes tobakk-, alkohol-, mosjons- og kostvaner i en positiv og sunnhetsfremmende retning.