Vær med blandt ca. 400 nordiske arkitekter og rådgivere i Nordic Architect Panel

 

 Delta i spørreundersøkelsene

 
 Byggematerialeprodusenten Cembrit har opprettet  Nordic Achitect Panel, som er et panel med nordiske arkitekter og rådgivere på tvers av Norge, Sverige, Danmark og Finland med fokus på trender og tendenser, bransje og konjunkturer samt aktuelle utfordringer innenfor byggebransjen. Del din kunnskap om bransjen!

Dansk Arkitektpanel - en del af Nordic Achitect Panel er et panel blandt nordiske arkitekter og rådgivere på tværs af Danmark, Norge, Sverige og Finland med fokus på trends og tendenser, bæredygtighed, branche og konjunkturer samt aktuelle udfordringer inden for byggebranchen.

 
Bli fast paneldeltaker i Nordic Architect Panel

> Sætte arkitekturen på agendaen
> Den din viden om byggebranchen og tidens byggematerialer
> Dele din indsigt i aktuelle trends og tendenser
> Få unik indsigt i analysens vigtigste resultater