Hva er BIM?

BIM er forkortelse av Bygningsinformajonsmodell, og er digital modellering av et bygg.

Cembrit har nå lansert vårt nye BIM-verktøy.

Våre BIM-objekter tilgjengelig på bimobject.com

Hvorfor BIM?

BIM objektene gjør det mulig å innlemme Cembrits 3D-objekter i deres prosjekt på en enkel måte. Dette gir forbedret nøyaktighet, fleksibilitet, og øker forståelsen for alle involverte parter i byggeprosessen.  

Cembrit BIM Introduction Video

Cembrit ArchiCAD Tutorial

Cembrit Revit Tutorial