07. juni 2021

Byggevare produsent ruster opp på bærekraft

Økt fokus på bærekraft i bygge-bransjen medfører skjerpede krav til alle deler av bransjen. Hos byggevareprodusenten Cembrit vil man gjerne være en del av løsningen på bransjens klimautfordringer, og nå tar man enda et skritt med å sette sammen et ambisiøst bærekraftsteam, som skal sette klima og miljø ytterligere på dagsordenen.

Det estimeres at bygge-bransjen og den eksisterende boligmassen står for nesten 40 prosent av verdens samlede CO2-utslipp. Derfor er det særlig nødvendig med bærekraftige løsninger i alle deler av byggebransjen der produsenter og leverandører i stigende grad jobber med å minimere bransjens klimapåvirkning.

Byggevare produsenten Cembrit har gjennom flere år arbeidet med miljø og klima. Nylig har man satt sammen et bærekraftsteam, som nå aktivt skal jobbe med og videreutvikle bærekraftige løsninger i alt fra produksjon og logistikk til produktutvikling.

Sjef for bærekraft i Cembrit Claudia Garante anerkjenner at bærekraft i byggeprosjekter er en vanskelig oppgave, og derfor kreves det en dedikert og langvarig innsats for å kartlegge og optimere Cembrit på dette området:

- Vi vet at bærekraft er en komplisert og langsiktig prosess, men vi føler et naturlig ansvar for å ta aktivt del i den grønne omstilling av byggenæringen. De klimavennlige løsningene skal først og fremst komme fra byggenæringens aktører selv, og med vårt nye team, som samarbeider med avdelingene på tvers av Cembrit, får vi bedre betingelser for å jobbe målrettet med bærekraft, forteller Claudia Garante.

Klimaoptimering i alle deler av bedriften
Cembrits nye bærekraftsteam er den foreløpige kulminasjon av flere års arbeid med klimafremmende prosjekter på tvers av organisasjonen. Nå er planen at eksisterende aktiviteter skal videreutvikles, samtidig som nye tiltak skal styrke Cembrits arbeid med bærekraft ytterligere.

Dette forteller Cembrits COO, Torben Axelsen:

- I de siste årene har vi endret vårt produksjonsapparat betraktelig, og vi har lykkes med å oppnå en markant reduksjon av både CO2-utslipp og spillvann. Vi er ikke helt i mål enda, så vi evaluerer hele tiden vårt oppsett for å finne områder som kan optimeres ytterligere. Eksempelvis tenker vi på hvordan vi strategisk kan plassere enda flere av våre lagre langs jernbanen, noe som er et vesentlig grønnere alternativ til veitransport.

Det er ikke bare på produksjons- og logistikkområdet at Cembrit følges nøye av det nye bærekraftsteamet. Fra politisk side er kravene til dokumentasjon av byggematerialers klimaavtrykk blitt betydelig skjerpet de  senere årene, det er en utvikling Cembrit hilser velkommen.

 

 

Bransjen drar nemlig nytte av et større fokus på at materialvalget skal være mer transparent:

- De stigende kravet til dokumentasjon av byggematerialer kommer i forlengelse av et generelt voksende fokus på klima og miljø i bransjen. Det er positivt fordi mer innsikt i materialers CO2 - og klimaavtrykk kan gi alle ledd i verdikjeden bedre muligheter for å ta de rette valgene, forklarer Claudia Garante, som utdyper:

- Som en etablert byggevare produsent, sterkt forankret i Norden er det derfor også en selvfølge for oss å jobbe ambisiøst med våre produkter. Produkter som har en lang levetid og krever minimalt vedlikehold. Vi jobber løpende med å oppdaterer våre produktspesifikke miljøvaredeklarasjoner. Vi jobber proaktivt med våre produkters- og produksjons livssyklus analyse (LCA), slik at Cembrits produkter kan inngå som et grønt og langtidsholdbart alternativ til andre byggematerialer – og utgjøre en del av byggenæringens grønne transformasjon, avslutter hun.