Prosjektinformajson - Boligkompleks

Tuvheia 1 Hitra Sør - Trøndelag

Fakta

Land: Norway
År: 2017
Arkitekt: Norgeshus egne arkitekter
Entreprenør: Hitra bygg og betong