Troldtekt

Akustikkplater av treullsement

Troldtekt® er treullsementplater laget av tre og sement. Det er rett og slett gran, som er høvlet til tynne spon - treull - og blandet med sement. Når tre på denne måten er omgitt av sement, kan det verken brenne eller råtne. Troldtekt® er ikke bare god akustikk - det gir også en effektiv brannbeskyttelse.

Gode grunner til å velge Troldtekt®?

God akustikk Sunt inneklima Dokumentert bæredyktighet Effektiv brannsikring Naturlig styrke Fleksible designløsninger

God akustikk

Akustikken i et lokale kan beskrives ved lokalets etterklangtids. Etterklangtiden avhenger utelukkende av valget av materialer i lokalet. Troldtekts åpne overflatestruktur gir svært gode lydabsorberende egenskaper, og Troldtekt akustikk-plater er derfor spesielt velegnede til å minimere støy og sikre god akustikk i arkitekturen.

Troldtekt new design line

play_video

Se video

Troldtekt acoustic panels - A sustainable solution

play_video

Se video