Prosjektinformajson - Helse

Ny Legevakt SI - Lillehammer, Norge

Fakta

Land: Norway
År: 2017
Arkitekt: Atelier 4 AS
Entreprenør: Evensen & Eversen AS