Prosjektinformajson - Boligkompleks

Hundvågparken, Rogaland

Fakta

Land: Norway
År: 2019
Arkitekt: Sjo Fasting AS
Underentreprenør / montør: NSE Bygg AS
Entreprenør: Jærentreprenør AS