Prosjektinformajson - Privat

Gruvedalen - Svalbard

Boliger i Longyearbyen på Svalbard

Fakta

Land: Norway
År: 2018
Arkitekt: RAM Arkitektur
Entreprenør: Skanska
Eier: Statsbygg
Fotograf Foto: RAM Arkitektur og ByggeIndustrien v/Arve Brekkhus

Rapport

Ved utformingen av boligene ble det lagt vekt på bærekraftig håndtering av klima- og miljøutfordringer både under oppføring og i bruk. Som følge av krevende lokale byggeforhold er boligene oppført som modulbygg med kort monteringstid på plassen. Byggene er prosjektert for å motstå arktiske påkjenninger i et langsiktig perspektiv og gjenspeiler blant annet stedstilpasset omkringliggende bygningsmasse med sin plassering parallelt med terrengkoter og fremherskende vindretning.

Det arkitektoniske uttrykket er inspirert av lokal byggeskikk med knapp detaljering og bestandig materialbruk i eksponerte overflater. Lik Svalbardnaturens flora som ofte dukker frem i le, har inntrukne fasadepartier fått farge fra byens palett.