Prosjektinformajson - Skoler og utdanning

Barnehage Gullhaugen - Harstad Troms

Fakta

Land: Norway
År: 2014
Arkitekt: Norconsult AS Harstad
Entreprenør: Kristensen & Linløkken