FIBERSEMENT FINNER NYE BRUKSMULIGHETER

Arkitekter og byggherrer flytter stadig grensen mellom takprodukter og fasadeprodukter. De lar seg ikke begrense av produktenes opprinnelige bruksområde, men nytenker i økende grad produktene med det formål å skape iøyefallene, flotte og annerledes tak- og fasadeløsninger. Hvor det tidligere var unntaket enn regelen at takprodukter ble brukt som fasadebekledning, er det nå snakk om en tendens til at arkitekter og byggherrer i mye større grad tenker utenfor boksen hva angår bruksmuligheter for byggematerialer. Det blir det interressante, estetiske og kreative bygg av.

Et eksempel på det er Kirstinelund 2, et kontorbygg i Lystrup ved Aarhus, som har tiltrukket seg en del opmerksomhet fra både arkitekter og entreprenører pga. bygningens annerledes takløsning – taket er nemlig kledd med samme fasadeplater som yttermuren (Color Front Opal).